Poszukiwani

PÓŁGĘSEK KRYSTIAN

18.05.2021

Drugie imię: KRYSTIAN

Imię ojca: TADEUSZ

Imię matki: KATARZYNA

Nazwisko panieńskie matki: BRZÓSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: WIĘCBORK

Data urodzenia: 1990-03-16

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: BYDGOSZCZ, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 32/6

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • BG Komisariat Bydgoszcz Śródmieście, Bydgoszcz 85-671ul. Poniatowskiego 5
    telefon: (47) 751-11-50,(47) 751-11-59
    fax: (47) 751-11-47
    email: komendant-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 59 ust. 2 Udzielanie przez sprawcę czynu, o którym mowa w art. 59 ust. 1, środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwianie użycia albo nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji, Art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
BG KWP Bydgoszcz

Podstawy poszukiwań:
Art. 59 ust. 2 Udzielanie przez sprawcę czynu, o którym mowa w art. 59 ust. 1, środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwianie użycia albo nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancjiCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony