Poszukiwani

ŁABAZIEWICZ EMIL

28.06.2019

Drugie imię: FRANCISZEK

Imię ojca: GRZEGORZ

Imię matki: DANUTA

Nazwisko panieńskie matki: ORNOCH

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: GORZÓW WLKP.

Data urodzenia: 1985-04-12

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • GO Komisariat I Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zygalskiego 2
    telefon: 47 791 21 11
    fax: 47 791 21 05
    email: dyzurny.kp1_gorzow@go.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna), Art. 191a § 1 Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody, Art. 71 Narażenie znaków akcyzy na bezpośrednie niebezpieczeństwo kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia przez rażące naruszenie przepisów dotyczących przewozu lub przechowywania znaków akcyzy

Poszukujące jednostki policji:
GO KWP Gorzów Wlkp.

Podstawy poszukiwań:
Art. 190 § 1 Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (groźba karalna)Cechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony