Poszukiwani

IADROV ALEKSANDR

28.06.2019

Drugie imię: -

Imię ojca: MICHAIŁ

Imię matki: NADIEŻDA

Nazwisko panieńskie matki: AKOWITAJA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1981-02-28

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: ROSJAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • BK KMP Suwałki Wydział Kryminalny, 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
    telefon: +48 85 670 2305
    fax: Faks: +48 47 714 15 02
    email: dyzurny.kwp@bk.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 242 § 3 Niepowrócenie bez usprawiedliwionej przyczyny do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu przez korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Poszukujące jednostki policji:
BK KWP Białystok

Podstawy poszukiwań:
Art. 242 § 3 Niepowrócenie bez usprawiedliwionej przyczyny do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu przez korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolnościCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony