Poszukiwani

PONIAKIN DANYLO

11.05.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: ALEKSANDR

Imię matki: N/N

Nazwisko panieńskie matki: N/N

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1998-08-07

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: UKRAINA



Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • LD KPP Zgierz, 95-100 Zgierz,ul. Długa 58/60.
    telefon: +48 47 842 52 00,47 842 52 01.
    fax: 47 844 59 00,47 842 52 80
    email: dyzurny@zgierz.ld.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 233 § 1 Zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przez składającego zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy

Poszukujące jednostki policji:
LD KWP Łódź

Podstawy poszukiwań:
Art. 233 § 1 Zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przez składającego zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy



Cechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony