Poszukiwani

ŁAKUCEWICZ MAREK

28.06.2019

Drugie imię: -

Imię ojca: JÓZEF

Imię matki: WIESŁAWA

Nazwisko panieńskie matki: GRZESZCZUK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: LĄDEK ZDRÓJ

Data urodzenia: 1967-05-14

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: LĄDEK-ZDRÓJ, MARIANA LANGIEWICZA 12

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • WR Komisariat Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kłodzka 36
    telefon: 47 875 26 12
    fax: 47 875 26 32 linia resortowa74 812 07 92 linia miejska
    email: dyzurny.kp-ladek-zdroj@klodzko.wr.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
WR KWP Wrocław

Podstawy poszukiwań:
Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie poCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony