Poszukiwani

VLASYUK ALEKSANDER

08.02.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: PETRO

Imię matki: TAMARA

Nazwisko panieńskie matki: SALUKOWA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: KUSTYN

Data urodzenia: 1987-03-22

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: -

Obywatelstwo: UKRAINAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • OL KPP Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Handlowa 6
    telefon: (089) 642 72 00
    fax: (089) 642 72 05
    email: dyzurny.kppostroda@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
OL KWP Olsztyn

Podstawy poszukiwań:
Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie poCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony