Poszukiwani

GABRIEL DAWID

28.06.2019

Drugie imię: TOMASZ

Imię ojca: ZBIGNIEW

Imię matki: GRAŻYNA

Nazwisko panieńskie matki: RACZYŃSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: KWIDZYN

Data urodzenia: 1983-09-06

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: ŁĄKOWA 29/5

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • GD KPP Kwidzyn Wydział Kryminalny, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
    telefon: 47 7415900,47 7415333,47 7415540
    fax: -
    email: dyzurny.kwp@gd.policja.gov.pl,kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 46 ust. 3 (uchylony) Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwianie użycia albo nakłanianie go do użycia takiego środka lub substancji, przez sprawcę czynu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 - wypadek mniejszej wagi (uchylona)

Poszukujące jednostki policji:
GD KWP Gdańsk

Podstawy poszukiwań:
Art. 46 ust. 3 (uchylony) Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udzielanie środka odurzaCechy rysopisowe
  • SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), mężczyzna

Wzrost: NIEZNANY

Kolor oczu: NIEZNANE

Powrót na górę strony