Poszukiwani

PODLASIAK PRZEMYSŁAW

29.04.2023

Drugie imię: -

Imię ojca: MICHAŁ

Imię matki: ANNA

Nazwisko panieńskie matki: PIECHOCKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: ZGIERZ

Data urodzenia: 1978-12-14

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: ZGIERZ, DŁUGA 9/14A

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • LD KPP Zgierz, 95-100 Zgierz,ul. Długa 58/60.
    telefon: +48 47 842 52 00,47 842 52 01.
    fax: 47 844 59 00,47 842 52 80
    email: dyzurny@zgierz.ld.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
LD KWP Łódź

Podstawy poszukiwań:
Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony