Poszukiwani

CZUBA KRZYSZTOF

16.10.2019

Drugie imię: JÓZEF

Imię ojca: ZDZISŁAW

Imię matki: MARIANNA

Nazwisko panieńskie matki: OSTATEK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1971-08-25

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: WESOŁÓWKA

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • KI KPP Opatów, 27-500 Opatówul. Sienkiewicza 30
    telefon: Tel. nr (15) 86-81-205 - Oficer dyżurnyTel. nr (15) 86-81-206 - Sekretariat
    fax: Fax nr (15) 8681203
    email: email: Komendant Powiatowy Policji w Opatowie

    poszukuje na podstawie: Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
KI KWP Kielce

Podstawy poszukiwań:
Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie poCechy rysopisowe
  • SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), mężczyzna

Wzrost: NIEZNANY

Kolor oczu: NIEZNANE

Powrót na górę strony