Poszukiwani

RABĘDA ZYGMUNT

28.06.2019

Drugie imię: -

Imię ojca: EDMUND

Imię matki: MARTA

Nazwisko panieńskie matki: HILARECKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1944-12-22

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: TYCHY, ZACISZE 1

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • KA KMP Tychy, 43-100 Tychy, Al. Bielska 46
  telefon: 47 85 512 00
  fax: 47 85 512 44
  email: dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 273 Używanie dokumentu określonego w art. 271 lub 272, Art. 299 § 5 Dopuszczanie się popełnienia czynu określonego w art. 299 § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami, Art. 299 § 6 w zw. z art. 299 § 1 (uchylony) Wprowadzanie do obrotu mienia pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego i osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej (uchylona), Art. 299 § 6 Dopuszczanie się czynu określonego w art. 299 § 1 lub 2 osiągając znaczną korzyść majątkową, Art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 Oszustwo - typ kwalifikowany z uwagi na mienie znacznej wartości, Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Art. 299 § 1 Przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, prawa majątkowego albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego (pranie pieniędzy), Art. 271 § 1 Poświadczanie w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:
Art. 273 Używanie dokumentu określonego w art. 271 lub 272Cechy rysopisowe
 • SYLWETKA: waga 70-89 kg, sylwetka średnia
 • RAMIONA / RAMIĘ: ramiona długie
 • WŁOSY: włosy proste, włosy długie, włosy szatyn
 • SZYJA: szyja krótka
 • UZĘBIENIE: uzębienie pełne
 • WARGI (USTA): wargi średnie
 • USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
 • NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony
 • OCZY / OKO: oczy szeroko rozstawione, oczy normalnie osadzone
 • CZOŁO: czoło wysokie
 • PALCE / PALEC: palce rąk szczupłe
 • TWARZ: cera śniada, twarz prostokątna, brak zarostu

Wzrost: 181-185 CM

Kolor oczu: JASNE

Powrót na górę strony