Poszukiwani

SŁONINKA ŁUKASZ

09.01.2020

Drugie imię: BOGDAN

Imię ojca: BOGDAN

Imię matki: ANNA

Nazwisko panieńskie matki: BARAN

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1982-09-26

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: KRZEMIENICA

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • RZ KPP Łańcut, 37-100 Łańcut, ul. Romualda Traugutta 13 A
    telefon: 478223310 Oficer Dyżurny - całodobowo
    fax: 478223319
    email: lancut@rz.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
RZ KWP Rzeszów

Podstawy poszukiwań:
Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie poCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony