Poszukiwani

OZCAN RAUF

10.08.2019

Drugie imię: -

Imię ojca: MUSTAFA

Imię matki: FATMA

Nazwisko panieńskie matki: SAHIN

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: TRABZON

Data urodzenia: 1970-10-03

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: KRAKÓW, OS.STRUSIA 2/79

Obywatelstwo: TURCJAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • KK KMP Kraków Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
    telefon: (0-12) 615 5510
    fax: (0-12) 615 5517
    email: dyzurnykwp@malopolska.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 296 § 2 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Poszukujące jednostki policji:
KK KWP Kraków

Podstawy poszukiwań:
Art. 296 § 2 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki oCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony